Fågeljakt

I Sverige finns många jaktbara fågelarter. Vår regering beslutar vilka fåglar som det är tillåtet att jaga. Förutom att svensk jaktlagstiftning ger skydd till samtliga vilda fåglar finns dessutom ett EU-övergripande skydd kallad Fågledirektivet som ger direktiv om bevarandet av vilda fåglar. Men som alla förstår finns det undantag från detta skydd vilket möjliggör jakt av vissa fågelarter under en begränsad del av året. Sverige har runt 250 fågelarter varav ungefär 24 olika arter får jagas (under den allmännna jakttiden) samt ytterligare några arter när det gäller skyddsjakt.

Lång tradition

En av anledningarna till att jakt på fåglar tillåts är vår långa tradition av fågeljakt men också eftersom det finns behov att förvalta en del fågelpopulationer. Givetvis anses fåglar vara en naturresurs som bidrar till många ekosystem. Skyddjakt är en jakt som fokuserar på fåglar (eller djur) som kan orsaka skada för naturen eller människor. Det finns fler arter som tillåts jagas under skyddsjakt än för vanlig jakt, av förklarliga skäl. Det behövs dock ett tillstånd för skyddsjakt och ansökan ska göras till beslutande myndigheter.

Jaga höns?

Givetvis bedrivs ingen jakt på höns eftersom denna fågel är ett tamdjur men under senare år har det blivit mycket populärt att skaffa egna höns på tomten. Du kan visserligen jaga (försöka fånga) höns som lyckats smita ut ur inhängnaden men det är inte av den anledningen som allt fler skaffar höns. Det här är charmiga och nyttiga tamdjur som kommer att ge både färska ägg och fint kött. Men innan du skaffar höns kommer du att behöva ett bra uppvärmt hönshus och en funktionell hönsgård. Hönsgården har till uppgift att skydda din trädgård (hönor sprätter gärna upp dina blomsterrabatter) samt skydda dina höns från exempelvis katter, lösspringande hundar eller räven. Hos Kellerfi hittar du fina och praktiska hönshus samt hönsgårdar som inte bara är av god kvalitet men också har snygg design. Du kan till exempel välja en premiun hönsgård med tillhörande hönshus, ett isolerat hönshus med uppvärmning eller ett småskaligt hönshus med inbyggd utegård. Materialet i samtliga hönshus som säljs hos Kellerfi är tillverkade av FSC-märkt gran (europeisk) vilket ger husen ett fint och naturligt utseende. Hönshuset kommer dock att behöva behandlas med träolja så att det klarar väder och vind vilket gör att de håller längre.

Olika typer av fågeljakt

Det finns så många olika varianter av fågeljakt att man kan egentligen inte kan beskriva denna typ av jakt som en enda jaktform. När en jägare jagar exempelvis kråkor måste jägaren ha på sig camoflage eftersom kråkor har skarp syn. Dessutom behöver jägaren ofta locka fåglarna med en lockpipa som ger ett kraxande ljud. Jakt på gås och and sker oftats i deras naturliga flygsträcka och jägaren försöker locka fågeln via bulvaner eller genom att imitera deras läten. Sjöfåglar jagas vanligtvis på skär och kobbar eller via roddbåtar. I norra Sverige bedrivs mestadels toppfågeljakt vilket innebär jakt på tjäder och orre, vanligtvis tillsammans med hund.

Author

root@localhost.localhost

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Bästa bilen för jakten

augusti 3, 2022