Är det etiskt att jaga?

Det här med etik och jakt har blivit ett väldigt stort ämne i takt med att allt fler blir vegetarianer och veganer. Många slutar med kött på grund av den dåliga djurhållningen. Men är det etiskt att jaga?

Jakt som hjälp i det naturliga urvalet

En sak som många påtalar är att jakten fungerar som hjälp för det naturliga urvalet. Man tar helt enkelt bort svaga djur eller djur som inte för vidare de bra generna. Man håller också nere beståndet i skogen så att markerna inte blir överbelastade.

Etik i att minska risken för olyckor och skador på skog

Det finns också många som betonar att jakt är mer etisk eftersom man inte föder upp djuren bara för att döda och äta dem. I och med jakten minskar man också risken för viltolyckor, och det blir också mindre skador på skog och nyplantering när det inte blir lika mycket djur som äter.

Är jakt i hägn etiskt?

Vissa väljer att jaga i vilthägn istället för i skogen. I hägnen hålls djuren på ett begränsat område och det blir mer som en uppfödning. Många resonerar som så att det därför är mindre etiskt att jaga här eftersom man valt att föda upp djuren här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

När jakten går fel

november 18, 2021

Hitta en jaktmark

januari 28, 2022